Sternotomis (Sternotomis) bohemanni bohemanni Lamiinae  Sternotomini
Sternotomis (Sternotomis) bohemanni bohemanni Chevrolat, 1844
male, Ethiopia

Distribution:
Ethiopia, Somalia, Kenya