Parastathes (Antennastathes) apicalis Lamiinae  Astathini
Parastathes (Antennastathes) apicalis (Aurivillius, 1925)
Sarawak

Distribution:
Borneo