Clytoderus pygmaeus Cerambycinae  Anaglyptini
Clytoderus pygmaeus Linsley, 1935
male, Mexico

Distribution:
Mexico