Thysia wallichii tonkinensis Lamiinae  Ceroplesini
Thysia wallichii tonkinensis (Kriesche 1924)
female, Thailand

Distribution:
China, Thailand, Laos, Vietnam