Caraphia lepturoides Lepturinae  Xylosteini
Caraphia lepturoides (Matsushita, 1933)
male

Distribution:
Japan, Ryukyu