Xylotrechus grayii Cerambycinae  Clytini
Xylotrechus grayii (White, 1855)
Japan

Distribution:
South Korea, China, Taiwan, Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu: Sado, Hachijo, Niijima, Tsu, Yaku, Amami, Okinawa, Ishigaki, Iriomote, Hateruma). Introduced in the Marianas