Aulaconotus pachypezoides Lamiinae  Agapanthiini
Aulaconotus pachypezoides Thomson, 1864
Japan

Distribution:
Japan