Thysia wallichii tonkinensis Lamiinae  Ceroplesini
Thysia wallichii tonkinensis (Kriesche 1924)
pair, China

Distribution:
China, Thailand, Laos, Vietnam