Strangalia takeuchii Lepturinae  Lepturini
Strangalia takeuchii Matsushita & Tamanuki, 1935
female

Distribution:
e Russia (Kuril), Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku)