Leptura (Leptura) modicenotata Lepturinae  Lepturini
Leptura (Leptura) modicenotata Pic, 1901
males

Distribution:
Japan (Hokkaido, Honshu, Sado, Shikoku, Kyushu, Tanegashima, Yakushima)