Trachyderes (Dendrobias) mandibularis Cerambycinae  Trachyderini
Trachyderes (Dendrobias) mandibularis (Dupont, 1834)
male, Arizona (USA)

Distribution:
sw USA, nw Mexico