Loboberea pygidialis Lamiinae  Saperdini
Loboberea pygidialis (Gahan, 1907)
Cameron Highlands (Malaysia)

Distribution:
Malaysia (Malacca), Indonesia (Sumatra, Java)