Gaurotes (Carilia) virginea aemula Lepturinae  Rhagiini
Gaurotes (Carilia) virginea aemula (Mannerheim, 1852)
female, east Russia

Distribution:
Kazakhstan, Russia, Sakhalin, Mongolia, China