Artelida crinipes Dorcasominae  Apatophyseini
Artelida crinipes (Thomson, 1864)
male, Moramanga

Distribution:
Madagascar