Subfamilies

Lamiinae

Tribes

Agapanthiini

Species

Agapanthia (Agapanthia) cardui  (1)
Agapanthia (Amurobia) japonica  (1)
Agapanthia (Amurobia) pilicornis  (1)
Agapanthia (Drosotrichia) annularis  (1)
Agapanthia (Epoptes) asphodeli  (1)
Agapanthia (Epoptes) cretica  (1)
Agapanthia (Epoptes) cynarae  (2)
Agapanthia (Epoptes) dahli dahli  (1)
Agapanthia (Epoptes) dahli walteri  (1)
Agapanthia (Epoptes) daurica  (1)
Agapanthia (Epoptes) lederi  (1)
Agapanthia (Smaragdula) violacea  (1)
Agapanthia (Stichodera) irrorata  (2)
Agapanthia (Synthapsia) kirbyi  (1)
Aulaconotus pachypezoides  (2)
Calamobius filum  (1)
Eucomatocera vittata  (1)
Hippopsicon griseopictum  (1)
Pothyne formosana  (1)
Pothyne variegata yayeyamana  (1)
Spalacopsis chemsaki  (1)

Worldwide Cerambycoidea Photo Gallery

of cerambycoidea.com

1 2

Agapanthia (Epoptes) cretica Agapanthia (Epoptes) cynarae Agapanthia (Epoptes) asphodeli Pothyne variegata yayeyamana Agapanthia (Epoptes) dahli walteri
Eucomatocera vittata Agapanthia (Epoptes) dahli dahli Agapanthia (Stichodera) irrorata Calamobius filum Agapanthia (Epoptes) lederi
Agapanthia (Epoptes) cynarae Hippopsicon griseopictum Agapanthia (Synthapsia) kirbyi Agapanthia (Drosotrichia) annularis Agapanthia (Smaragdula) violacea
Agapanthia (Stichodera) irrorata Aulaconotus pachypezoides Agapanthia (Agapanthia) cardui Aulaconotus pachypezoides Spalacopsis chemsaki


Home Specialists Digital Library Links
Web engine - Maria Vitali soluzioni informatiche